Szakterületeink

Polgári és kereskedelmi jog

A polgári és kereskedelmi jog területén ügyvédi irodánk az alábbi típusú szerződések szerkesztésében és véleményezésében, illetve az alábbi ügycsoportokban rendelkezik kiemelkedő jártassággal:

 • jogi személyek átvilágítása (due diligence)
 • cégalapítás és cégképviselet, a létesítő okirat módosítása, átalakulás
 • szindikátusi szerződések
 • ásványolaj-termékek nagy- és kiskereskedelmének teljes körű jogi támogatása
 • töltőállomás-hálózat üzemeltetéshez kapcsolódó szerződések
 • ügynöki (tartós közvetítői) szerződések
 • fuvarozás és szállítmányozás
 • bizományi szerződések
 • licencia és franchise szerződések  
 • általános szerződési feltételek kidolgozása
 • zálogjog és biztosítéki szerződések
 • szavatosi, jótállási és kártérítési igények peres és peren kívüli érvényesítése

Ingatlanjog

Ingatlanfejlesztők, üzemeltetők, egyéb gazdasági társaságok és magánszemélyek részére egyaránt hatékony jogi támogatást nyújtunk ingatlanforgalmazási, hasznosítási és fejlesztési céljaik eléréséhez az alábbi területeken:

 • ingatlanvásárlás és értékesítés, 
 • társasági részesedésszerzés formájában megvalósított ingatlan-tranzakciók
 • eladási és visszabérlési típusú ügyletek
 • jogi átvilágítás
 • jogcím ellenőrzés
 • lakó-, kereskedelmi, ipari ingatlan és iroda bérlet és egyéb hasznosítás
 • társasházakkal kapcsolatos ügyletek
 • tervezés, építőipari kivitelezés és ingatlanfejlesztés
 • mező- és erdőgazdasági földek, zártkertek forgalmazása
 • ingatlanügyletekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés
 • településrendezés és telekalakítás
 • ingatlannal kapcsolatos peres ügyek

Munkajog

Ügyfeleink folyamatos ügymenetéhez, üzleti tranzakcióihoz vagy saját foglalkoztatási jogviszonyához kapcsolódó munkajogi tanácsadás, iratszerkesztés és jogi képviselet ellátása, elsősorban az alábbi egyéni vagy kollektív munkajogi kérdésekben:

 • munkaviszony létesítése, munkaszerződések
 • munkáltatói szabályzatok (szervezeti és működési-, cégautó használati-, bónusz-, prémium-, fegyelmi-, panaszkezelési- stb. szabályzatok)
 • munkáltatói intézkedések (utasítások, írásbeli figyelmeztetések, munkaidő-beosztás stb.)
 • vezető állású munkavállalók speciális munkajogi helyzete
 • versenytilalmi és titoktartási megállapodások
 • átszervezések (kiszervezések stb.) és a munkaszervezetet érintő üzleti tranzakciók, jogutódlás
 • MRP
 • munkaerő-kölcsönzés
 • kollektív szerződések, anti-diszkrimináció, sztrájkjog
 • munkaviszony megszüntetések, csoportos létszámcsökkentés
 • munkavédelem, munkaügyi ellenőrzés és a külföldiek munkavállalása 
 • nemzetközi munkajogi kérdések, kiküldetési megállapodások
 • adatvédelem
 • munkaügyi peres eljárások

Követeléskezelés

Ügyfeleink érdekeit hatékonyan képviselve foglalkozunk vállalkozások és természetes személyek kintlévőségeinek kezelésével, illetve behajtásával:

 • követelések fizetési felszólítás útján történő érvényesítése
 • (európai) fizetési meghagyásos eljárások kezdeményezése
 • kis értékű követelések európai eljárásának kezdeményezése
 • külföldi határozatok magyarországi végrehajtása
 • jogi képviselet ellátása polgári peres és választottbírósági eljárásokban 
 • jogi képviselet ellátása csőd-, felszámolási és végrehajtási eljárásokban

Egyéb szakterületek

 
 • adatvédelem
 • fogyasztóvédelem
 • iparjogvédelem
 • jövedéki ügyek
 • reklámjog
 • versenyjog